CÔNG THỨC GIẢI NHANH HÓA HỌC VÔ CƠ

Go down

CÔNG THỨC GIẢI NHANH HÓA HỌC VÔ CƠ

Bài gửi by Admin on 27/8/2015, 16:37

Lưu ý, mỗi ngày chỉ đọc vài công thức tránh loạn. Nên kết hợp làm bài tập vận dụng, nếu rảnh tớ sẽ soạn bt

 
1. Tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết  lựơng CO2 vào dd Ca(OH)2  hoặc Ba(OH)2:
nkết tủa=nOH- nCO2
 
                                                                                             (Đk:nktủa<n>CO2)
 
2. Tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết lượng CO2 vào dd chứa hỗn hợp NaOH và Ca(OH)2 hoặcBa(OH)2:</n>
 
nCO3- = nOH- nCO2
 
So sánh với nBa2+ hoặc nCa2+ để xem chất nào phản ứng hết
 
(Đk:nCO3-<n>CO2)3. Tính VCO2 cần hấp thụ hết vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2thu được lượng kết tủa theo yêu cầu: </n>
 
+) nCO2 = nktủa
+) nCO2 =  nOH- - nktủa
 
4. Tính Vdd NaOHcần cho vào dd Al3+ để xuất hiện lượng kết tủa theo yêu cầu:
+) nOH- = 3nktủa
+) nOH- = 4n Al3+ nktủa
 
5. Tính Vdd HCl cầncho vào dd Na[Al(OH)]4 (hoặc NaAlO2) để xuất hiện lượngkết tủa theo yêu cầu:
+) nH+ = nktủa
+) nH+ = 4nNa[Al(OH)]4- 3nktủa
 
6.Tính Vdd NaOHcần cho vào dd Zn2+ để xuất hiện lượng kết tủa theo yêu cầu:
+) nOH- = 2nktủa
+) nOH- = 4nZn2+2nktủa
 
7. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn hợp kim loạibằng H2SO4 loãng giải phóng H2:
msunfat = mh2 + 96nH2
 
8. Tính khối lượng muối clorua thu được khi hoà tan hết  hỗn hợp kim loại  bằng dd HCl giải phóng H2:
m clorua = mh2 +71nH2
 
9. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn hợp oxit kimloại bằng H2SO4 loãng:
msunfat = mh2 + 80nH2SO4
 
10.Tính khối lượng muối clorua thu được khi hoà tan hết hỗn hợp oxitkim loại bằng dd HCl:
m clorua = mh2 +27,5nHCl
 
11. Tính khối lượng muối clorua thu được khi hoà tan hết hỗn hợp kimloại bằng dd HCl vừa đủ:
m clorua = mh2 +35,5nHCl
 
12. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn hợp cáckim loại bằng H2SO4 đặc,nóng giải phóng khí SO2 :
mMuối= mkl +96nSO2
 
13. Tính khối lượng muối sunfat thu được khi hoà tan hết hỗn hợp cáckim loại bằng H2SO4 đặc,nóng giải phóng khí SO2 ,S, H2S:
mMuối= mkl + 96(nSO2 + 3nS+4nH2S)
 
14. Tính số mol HNO3cần dùng để hòa tan hỗn hợp các kim loại:  
nHNO3 = 4nNO + 2nNO2 + 10nN2O +12nN2 +10nNH4NO3
?Lưu ý:     +) Không tạo ra khí nào thì số mol khí đó bằng0.
                     +) Giá trị nHNO3không phụ thuộc vào số kim loại trong hỗn hợp.
                     +)Chú ý khi tác dụng vớiFe3+ vì Fe khử Fe3+ về Fe2+  nên số mol HNO3đã dùng đểhoà tan hỗn hợp kim loại nhỏ hơn so với tính theo công thức trên. Vì thế phảinói rõ  HNO3 dư bao nhiêu %.
 
15. Tính số mol H2SO4  đặc,nóng cần dùngđể hoà tan 1 hỗn hợp kim loại dựa theo SO2  duy nhất:
nH2SO4 = 2nSO2
 
16. Tính khối lượng muối nitrat kim loại thu được khi cho hỗn hợpcáckim loại tác dụng HNO3( không có sự tạo thành NH4NO3):
mmuối = mkl + 62( 3nNO + nNO2 + 8nN2O +10nN2)
?Lưu ý:        +) Không tạo ra khínào thì số mol khí đó bằng 0.
           +) Nếu có sự tạo thành NH4NO3 thì cộng thêm vào mNH4NO3có trong dd sau phản ứng. Khi đó nên giải theo cách cho nhận electron.
+) Chú ý khi tác dụngvới Fe3+,HNO3 phải dư.
 
17.Tính khối lượng muối thu được khi cho hỗn hợp sắt và cácoxit sắt tác dụng với HNO3 dư giải phóng khí NO:
mMuối=  242/80.(mh2 + 24nNO)
 
18.Tính khối lượng muối thu được khi hoà tan hết hỗn hợpgồm Fe,FeO, Fe2O3,Fe3O4 bằng HNO3đặc,nóng,dư giải phóng khí NO2:
mMuối=  242/80.(mh2 + 8nNO2)
?Lưu ý: Dạng toán này, HNO3  phải dư để muối thu được là Fe(III).Không đượcnói HNO3 đủ vì Fe dư sẽ khử Fe3+ về Fe2+  :
            Nếu giải phóng hỗn hợp NO và NO2thì công thức là:
mMuối=  242/80.(mh2 + 8.nNO2 +24.nNO)
 
19.Tính khối lượng muối thu được khi hoà tan hết hỗn hợpgồm Fe,FeO, Fe2O3,Fe3O4 bằng H2SO4đặc,nóng,dư giải phóng khí SO2:
mMuối=  400/160.(mh2 + 16nSO2)
 
20. Tính khối lượng sắt đã dùng ban đầu, biết oxi hoá lượng sắt nàybằng oxi được hỗn hợp rắn X. Hoà tan hết rắn X trong HNO3 loãng dưđược NO:
mFe=   (mh2 + 24nNO)
 
21. Tính khối lượng sắt đã dùng ban đầu, biết oxi hoá lượng sắt nàybằng oxi được hỗn hợp rắn X. Hoà tan hết rắn X trong HNO3 loãng dưđược NO2:
mFe=  56/80.(mh2 + 8nNO2)
 
22.Tính VNO( hoặc NO2) thu được khi cho hỗn hợpsản phẩm sau phản ứng nhiệt nhôm(hoàn toàn hoặc không hoàn toàn) tác dụng vớiHNO3:
nNO =  1/3.[3.nAl + (3x -2y)nFexOy
nNO2 = 3nAl  + (3x -2y)nFexOy
 
23. Tính pH của ddaxit yếu HA:
pH = –  (log Ka + logCa) hoặc pH = log( xCa)
 (Với x là độ điện li của axit trong dung dịch.)? Lưu ý: côngthức này đúng khi Ca không quá nhỏ (Ca > 0,01M)
  
24. Tính pH của ddhỗn hợp gồm axit yếu HA và muối NaA:
pH = (log Ka + logCa/Cm  )
                  ( Dd trên được gọi là dd đệm)
 
25. Tính pH của dd axit yếu BOH:
pH = 14 + 1/2.(log Kb + logCb)
 
26. Tính hiệu suấtphản ứng tổng hợp NH3 :
(Tổng hợp NH3  từ hỗn hợp gồm N2 và H2với tỉ lệ mol tương ứng là 1:3)
H% = 2  2Mx/My  
(Với X là tỉ khối ban đầu và Y là tỉ khối sau)
?Lưu ý: % VNH3 trong Y được tính:
%VNH3 = Mx/My 1
 
27. Xác định kim loại M có hiđroxit lưỡng tính dựa vào phản ứng dd Mn+với dd kiềm.
Dù M là kim loại nào trong các kim loại có hiđroxit lưỡng tính(Zn,Cr,Sn,Pb, Be) thì số mol OH- dùng để Mn+ kết tủa toànbộ sau đó tan vừa hết cũng được tính là :
nOH- = 4nMn+ = 4nM
 
28. Xác định kim loại M có hiđroxit lưỡng tính dựa vào phản ứng dd Mn+với dd MO2n-4 (hay [M(OH)4] n-4) với dd axit:
Dù M là kim loại nào trong các kim loại có hiđroxit lưỡng tính(Zn,Cr,Sn,Pb, Be) thì số mol H+ dùng để kết tủa M(OH)n xuấthiện tối đa sau đó tan vừa hết cũng được tính là :
nH+= 4nMO2n-4 = 4n[M(OH)4]n-4
 
29.Tính m gam Fe3O4 khi dẫn khí CO qua,nung nóngmột thời gian, rồi hoà tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng HNO3loãng dư được khí NO là duy nhất:
m = 232/240.( mx + 24nNO)
?Lưu ý: Khối lượng Fe2O3 khi dẫn khí CO qua,nungnóng một thời gian, rồi hoà tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng HNO3loãng dư được khí NO là duy nhất:
m =  ( mx + 24nNO)
 
30. Tính m gam Fe3O4 khi dẫn khí CO qua,nung nóngmột thời gian, rồi hoà tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng H2SO4đặc, nóng, dư được khí SO2 là duy nhất:
m = 232/240.( mx + 16nSO2)
?Lưu ý: Khối lượng Fe2O3 khi dẫn khí CO qua,nungnóng một thời gian, rồi hoà tan hết hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng H2SO4đặc, nóng, dư được khí SO2 là duy nhất:
m =  ( mx + 16nSO2
 
Nguồn: Hội Những Người Ôn Thi Đại Học Khối A
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 6
Join date : 26/08/2015
Age : 19
Đến từ : thái bình

Xem lý lịch thành viên http://thaiphuc.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết